Om Nordiske Netværk

Nordiske Netværk

- En ny måde at samarbejde på i Norden

Nordiske Netværk er en web-baseret portal, som fører organisationer, institutioner og projekter i Norden sammen. Vi vil udvikle denne platform til en interaktiv, netværksbaseret portal, hvor man kan finde nordiske samarbejdspartnere, oprette sig som bruger og udvide sit netværk..

Dette er kun begyndelsen - fremtiden er fuld af muligheder

I den første fase kan din organisation:

 • Blive medlem af Nordiske Netværk
 • Søge efter andre organisationer på kategori 
 • Finde nye samarbejdspartnere og dermed:
  • Planlægge fælles seminarer og arrangementer
  • Arbejde på fælles politiske udtalelser
  • Skabe rådgivende netværk for Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd  

Nordiske Netværk er en helt ny måde at samarbejde på i Norden.

Målgruppe

Platformen henvender sig til forskellige typer af nordiske sammenslutninger og organisationer med nordiske aktiviteter:

 • Nordiske paraplyorganisationer og forbund
 • Uformelle nordiske netværk mellem to eller flere lande
 • Nordiske institutioner
 • Nordiske projekter
 • Andre aktører med interesse i nordisk samarbejde

Et stærkt nordisk civilsamfund

Det nordiske samarbejde hviler på princippet om et stærkt civilsamfund med indflydelse på beslutningsprocesserne. Derfor vil vi grundlægge et samarbejdsforum for nordiske medborgerorganisationer. Denne web-baserede portal muliggør samarbejde i Norden på en helt ny måde. I portalen kan din organisation finde nye måder at komme i kontakt med andre organisationer og andre organisationer har mulighed for at finde dig.

Vi vil også styrke samarbejdet mellem medborgerorganisationerne og Nordisk Ministerråd/Nordisk Råd. Platformen Nordiske Netværk skaber muligheden for at skabe et rådgivende netværk for nordiske beslutningstagere.

Målsætning

Målet er at skabe et dynamisk organ som sammenknytter civilsamfundet med det officielle nordiske samarbejde. Det er vigtigt for Nordisk Ministerråd NMR) og Nordisk Råd (NR) at få mulighed for at styrke deres arbejde gennem konsultationer med eksperter samt for civilsamfundet at styrke sin stemme og position. Vi anser det for at være meget vigtigt at styrke dialogen mellem civilsamfundsorganisationerne og NMR/NR. Platformen skal muliggøre, at organisationer kan fungere som rådgivende og initiativtagende aktører for NMR/NR i forskellige spørgsmål.

Dette er blot begyndelsen! Vær med fra starten og bidrag til udviklingen af det nye nordiske netværk!

Værdigrundlag

Nordiske Netværk arbejder på grundlag af de værdier som bærer den nordiske samfundsmodel; tillid, frihed under ansvar, åbenhed og inklusion, tolerance, ligestilling og demokrati samt respekten for traditionen for at føre dialog med medborgerne i de demokratiske institutioner. Vi ønsker alle organisationer, der deler de værdier, som udgør kærnen i de nordiske velfærdsstater, velkommen.